Privacy beleid

Je gegevens zijn bij ons in goede handen. We gebruiken ze alleen om je beter van dienst te zijn.

 

Privacy en digendo

Onze visie op privacy
Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren:
Jij hebt er recht op dat wij je persoonlijke gegevens zorgvuldig beheren en dat de inhoud van je geplaatste gegevens, berichten en e-mails vertrouwelijk blijft.
Om dit vertrouwen te verdienen doen wij je privacy beloftes over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Privacy beloftes:
Bij vrijwel al onze bedrijfsactiviteiten spelen privacyaspecten een rol: als je een abonnement afsluit, als je een rekening betaalt, wanneer je persoons gegevens invoert of deelt in b.v. onze reserveringsmodule, of als je contact hebt met onze klantenservice.
Om ervoor te zorgen dat ons privacy beleid wordt toegepast hebben we ons verplicht tot een privacy belofte. Bij deze privacy belofte rapporteren wij op regelmatige basis bij oneigenlijk gebruik van privacy schending aan het bestuur om zodoende de privacy van onze gebruikers en klanten te kunnen waarborgen. Tevens laten wij onze klanten natuurlijk direct weten wanneer hun gegevens zijn gelekt en welke stappen wij juridisch ondernemen om de misbruik te kunnen voorkomen.

Bedrijfsvoering en beleidskeuzes:
We streven ernaar om ons privacy beleid zo goed mogelijk toe te passen in onze bedrijfsvoering en de beleidskeuzes die we maken. De snelle technologische ontwikkelingen in onze branche en de invloed die deze ontwikkelingen hebben op de discussies over privacy vragen ook om heroverwegingen en aanpassingen.

Bij het stellen van onze prioriteiten proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en zorgen van onze gebruikers.

Vragen of opmerkingen?
Laat ons weten hoe wij onze informatie over privacy kunnen verbeteren.
Verwerking van gegevens
Intern gebruik van je gegevens:
Wij verwerken je gegevens alleen om ervoor te zorgen dat je onze producten en diensten kunt gebruiken met de kwaliteit en service die je van ons mag verwachten.

Persoonsgegevens en Privacy verklaring?

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Als klant van het digendo B.V. reserveringssysteem of gebruiker van de digendo Website registreren wij een aantal van deze persoonsgegevens, zoals b.v. je naam, e-mailadres en telefoonnummer gegevens. Als je specifieke diensten van ons gebruikt, verwerken we bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je een allergie hebt, jezelf registreert voor onze nieuwsbrief of een account aanmaakt voor het reserveer systeem. De betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?
Internetgegevens:
Wanneer je mail verstuurd of gebruik maakt van onze datadiensten, verwerkt ons netwerk deze gegevens om de systemen daarvoor te kunnen voeden. Deze gegevens heten verkeersgegevens. Verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld de site die je bezoekt, hoelang je op onze site's surft, welke tijden, bij welke klant je jezelf registreert of geserveerd hebt. Deze gegevens ontstaan door jouw manier van het gebruik van onze diensten of datagebruik in ons netwerk.

Locatiegegevens:
Locatiegegevens zijn de gegevens waarmee we de locatie van jouw surfgedrag kunnen vaststellen. Deze gegevens ontvangen we uit het netwerk. Dit gebeurt alleen als jij je hebt aangemeld voor een dienst die deze locatiegegevens nodig heeft.

Wat staat er in de Privacy verklaring?
In de privacy verklaring staat:
• Wat persoonsgegevens eigenlijk zijn. • Welke persoonsgegevens wij gebruiken. • Wat we doen met jouw persoonsgegevens. • Wat we doen om je gegevens te beschermen. • Hoe je zelf veilig met je persoonsgegevens kunt omgaan. • Een toelichting op de rechten die jij als klant van digendo hebt wanneer het gaat om jouw persoonsgegevens

Privacy verklaring

Gebruik van onze diensten.
Diensten:
Wanneer u gebruik maakt van diensten van digendo B.V., vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klanten systeem van digendo B.V. en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren zoals o.a. het reserveringssysteem.

Google Analytics
Google Analytics:
Om te meten hoeveel mensen onze site bezoeken, welke informatie ze interressant vinden en hoeveel tijd ze nodig hebben om deze informatie te lezen maken wij gebruik van Google Analytics. Door deze metingen kunnen wij bijvoorbeeld zien of u teksten zoals onze privacy en/of algemene voorwaarde begrijpt. Of dat een uitleg totaal overgeslagen wordt.

Waar kan ik de gegevens inzien die digendo van mij opslaat

Profiel inlog persoonsgegevens opvragen
Inloggen:
Voor iedere gebruiker van het digendo reserveringssysteem wordt er automatisch een profiel aangemaakt nadat men voor de eerste keer een reservering plaatst. Hiermee herkent digendo de persoon aan het emailadres bij zijn of haar eerst volgende reservering. Dit om zodoende alle voordelen zoals het verzamelen van bonuspunten, acties of kortingen te kunnen waarborgen, maar ook om te zien welke informatie wij u mogen toezenden zoals bv. een nieuwsbrief en of acties. Tijdens het versturen van de bevestigingsmail wordt er tevens een extra mail gestuurd met de inlog gegevens die digendo B.V. van u bewaart. Om de opgeslagen gegevens te kunnen inzien of om wijzigingen aan te brengen kan men via deze inloggegevens toegang krijgen. Mocht u het gebruikersaccount of het wachtwoord vergeten zijn dan kunt u deze ten alle tijden opnieuw aanvragen doormiddel van de optie wachtwoord vergeten.

Marketingactiviteiten

Marketing
Marketingactiviteiten:
Om je te adviseren over diensten en producten die jij al afneemt of die van waarde voor jou kunnen zijn, hebben we je persoonsgegevens nodig. Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij we je persoonsgegevens delen met derde partijen.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden
Delen met derden:
Wij leveren niet alle diensten zelf. Voor sommige diensten schakelen we leveranciers in. In sommige gevallen is het nodig dat wij de gegevens, die nodig zijn voor die specifieke dienst, delen met die leverancier. Wanneer digendo persoonlijke gegevens deelt met een van haar leveranciers, dan valt die leverancier onder de voorwaarden van digendo B.V.. Voor dat bedrijf gelden dan dezelfde privacy-eisen die wij aan onszelf stellen.

Belastingdienst verplichtingen

Wettelijk verplichting Belastingdienst zakelijk.
Er is een wettelijke verplichting:
digendo B.V. streeft er naar om de goedwil van de belastingdienst betreffende ons digendo systeem te verkrijgen en te behouden . Bij wet is het namelijk verplicht om bepaalde gegevens van consumenten en zakelijke klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. Het gaat daarbij om gegevens van o.a het reserveer systeem (wie heeft gereserveerd met wie en wanneer en voor hoeveel waarde er is gereserveerd).

AVG of te wel de algemene verordening gegevensbescherming wet.

AVG
AVG:
AVG of te wel de algemene verordening gegevensbescherming wet geeft u als burger het recht om op te vragen welke gegevens er opgeslagen zijn. Ook heeft u het recht om uw gegevens aan te laten passen, uw opgeslagen gegevens inzien of zelfs te laten vergeten.Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u gegronde reden heeft dat digendo B.V. uw gegevens onrechtmatig gebruikt, rekening houdend dat digendo B.V. niet met een overtuigend bewijs kan komen waaruit blijkt dat u via b.v. het reserveringssysteem toestemming heeft gegeven deze data te mogen opslaan en gebruiken.

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Uitsluiting aansprakelijkheid:
Hoewel de informatie op de website, mobiele site of in de app met uiterste zorg is samengesteld en digendo B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. digendo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website, mobiele site of app. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Bovenstaande is ook van toepassing op berichten die digendo B.V. plaatst op online kanalen zoals het digendo Instagram, Facebook en YouTube. Wij streven er naar om ook via deze kanalen altijd actuele, volledige een nauwkeurige informatie te delen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Derden

Informatie van derden
Informatie van derden:
digendo B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden zijn geplaatst op de website, mobiele site of in de app.