Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bepalen het recht wat je hebt als gebruiker maar geven ook aan wat wel en niet geoorloofd is.

 

1. Aanbod van diensten.

2. Informatie en reserveren

3. Verzamelen van data gegevens

Data eigendom
3.1
Gegevens die worden verzameld van gasten c.q. klanten d.m.v. digendo systeem worden en blijven eigendom van digendo B.V.

3.2
Bij wet is bepaald dat databases nadrukkelijk het intellectuele eigendom zijn van de samenstellers, dit houdt in dat de verkregen data en informatie bewerkt en gefilterd wordt door digendo en dus eigenaar is van deze resultaten.

4. digendo Community en ledengedeelte

5. Privacy, reclame per e-mail

Privacy, reclame per e-mail
5.1
De bescherming van de door leden ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor digendo. digendo zet zich in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees ons privacybeleid.

5.2
digendo verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) alleen als wij uw toestemming hebben of indien een wettelijke bepaling het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, toestaat.

5.3
digendo zal alleen gegevens ophalen, verwerken en gebruiken die essentieel zijn voor het gebruik en de werking van de websites/apps en de diensten die worden aangeboden. Voor het gebruik van de optie ‘digendo Booking’ gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van zijn/haar bankgegevens door digendo B.V., die deze gegevens aan de desbetreffende bedrijfsvorm sites zal overdragen ten behoeve van de voltooiing van de reservering.

5.4
Als de gebruiker tijdens de registratie voor de Community of op een ander moment tijdens het gebruik van de diensten van digendo heeft toegestemd om informatie over digendo te ontvangen, dan zal de gebruiker periodieke productinformatie ontvangen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke mededeling of via e-mail. De toestemming om e-mails te ontvangen volgt na de bevestigingsmail van digendo. Door te klikken op de link in de e-mail, stemt u toe om nieuwsbrieven te ontvangen.

6. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

7. Account blokkeren

Account blokkeren
7.1
digendo behoudt het recht om de toegang tot de account van een gebruiker te ontzeggen en hun registratie binnen een termijn van een week na ontvangst van relevante informatie over het ongepast gebruik op de website, te verwijderen. De gebruiker kan ook zijn eigen account opzeggen. Het recht op onmiddellijke beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

8. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
8.1
digendo en de gebruiker zijn beide niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op digendo geplaatst door gebruikers. Er wordt geen advies of informatie gegeven door digendo betreffende het selecteren van accommodaties.

8.2
Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service, zijn tussen de digendo gebruiker en de respectievelijke externe reserveer site. digendo treedt op geen enkel moment op als organisator. De algemene voorwaarden van de betreffende organisator zijn van toepassing, met name wat betreft het recht om te annuleren. De betaling, reservering, etc. gebeurt op de reserveer site in kwestie. U dient dan ook hen te contacteren indien er een probleem is. digendo is niet betrokken in dergelijke contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen de digendo gebruiker en de desbetreffende externe reserveer site.

8.3
digendo garandeert de juistheid van de inhoud, geüpload door reserveringssites of door de leden van de Community, niet. digendo heeft geen invloed op deze informatie (met name afbeeldingen, beoordelingen, etc.). De publicatie van gebruikergegenereerde content op digendo, geeft niet de mening van digendo weer. digendo claimt deze inhoud niet als zijn eigen inhoud.

8.4
Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens van accommodaties, aanbieders en dergelijke zijn verkregen via reserveringssites en de community en zijn daarom geen aanbevelingen of vertegenwoordiging van digendo. Voor technische redenen, geen van de prijsupdates die wij ontvangen van de reserveringssites worden direct gedaan. digendo is niet aansprakelijk voor prijzen of beschikbaarheid en digendo neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf..

8.5
digendo is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. Bovendien is digendo alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen. digendo garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.

8.6
digendo maakt gebruik van diverse foto/beeld/media materiaal, wij hebben getracht iedere rechthebbende te traceren. Dit is helaas niet bij al het materiaal gelukt, bent u of kent u een recht hebbende geef dit dan door via info@digendo.com.

8.7
digendo maakt gebruik van stockphoto's/media van o.a. JeShoots, Freepik, Unsplash, Google, YouTube, Facebook.

9. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
9
De algemene voorwaarden die geldig waren tijdens de registratie, zijn van toepassing op het gebruik van digendo. Geregistreerde gebruikers zullen bij veranderingen op de hoogte gebracht worden per e-mail. Gebruikers kunnen ook de huidige algemene voorwaarden downloaden op hun computer en deze printen.

10. Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie

Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie
10
De wetten van het Nederlands recht zijn van toepassing. Plaats van jurisdictie is het adres van digendo B.V. in Nederland als beide partijen rechtspersonen zijn of als zodanig behandeld worden door de regels van de plaats van jurisdictie.

//]]>