Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bepalen het recht wat je hebt als gebruiken maar geven ook aan wat wel en niet geoorloofd is.

 

1. Aanbod van diensten.

Het aanbod van diensten.
1.1:
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan incidentele veranderingen en van toepassing op al onze diensten die direct of indirect zijn (d.w.z. via derden) via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon.

1.2:
Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt en akkoord gaat met deze, alsook met het het privacybeleid, en de cookies

2. Diensten en contract

Diensten en contract
2.1
Op de digendo website heeft u de mogelijkheid om diensten van derden te vergelijken.

2.2
Gebruikers hebben voor bepaalde horecas de mogelijkheid het gekozen horeca bedrijf te boeken via een directe verbinding naar de horecaboekingssites (derden) (‘digendo Booking’). Dat wil zeggen dat de boeking rechtstreeks op de horecaboekingssites worden gemaakt en niet op de digendo-sites. Digendo is niet de organisator of de contractpartij voor de gebruiker. Digendo acteert als agent die de technische verbinding naar de horecaboekingssite van derden tot stand brengt. Door een boeking te maken op de website van een derde partij, accepteert de gebruiker de algemene voorwaarden van de boekingssite en gaat de gebruiker een verbintenis aan op basis hiervan. De gebruiker kan de algemene voorwaarden raadplegen op de horecaboekingssite van de derde partij. Wanneer een boeking is gemaakt op de website van een derde, gaat de gebruiker een directe verbintenis aan met de horecaboekingssite. Dat wil zeggen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen, tussen de gebruiker en digendo. digendo is geen contractpartij bij de boeking en alle vorderingen van de gebruiker inzake de horecareservering dienen kenbaar te worden gemaakt aan de derde partij(de boekingssite) en niet aan digendo.

2.3
Deze overeenkomst wordt niet beïnvloedt door andere overeenkomsten tussen de bewuste horeca en de gebruiker .

3. Verzamelen van data gegevens

Data eigendom
3.1
Gegevens die worden verzameld van gasten c.q. klanten d.m.v. digendo reserveringssysteem worden en blijven eigendom van digendo B.V.

3.2
Bij wet is bepaald dat databases nadrukkelijk het intellectuele eigendom zijn van de samenstellers, dit houdt in dat de verkregen data en informatie bewerkt en gefilterd wordt door digendo en dus eigendom is van deze resultaten.

4. digendo Community en ledengedeelte

Community en ledengedeelte
4.1
Bezoekers hebben de mogelijkheid om aan digendo Community deel te nemen (hierna genoemd als “Community”) en/of aan het digendo ledengedeelte. Gebruikers die zich registreren voor de Community kunnen zelfgeschreven content plaatsen en via de administratieve tools actief meewerken aan de verdere ontwikkeling van het platform. Niet geregistreerde gebruikers kunnen de inhoud op digendo gratis lezen.

4.2
In het digendo ledengedeelte kunnen gebruikers hun zoekopdrachten opslaan en beheren. Om het account aan te kunnen maken worden er persoonlijke gegevens gevraagd. Behalve de gebruikersnaam, wordt geen van deze gegevens zichtbaar gemaakt. Bekijk voor meer informatie ook ons privacybeleid. Het verwijderen van een account zorgt ervoor dat alle gegevens van een gebruiker permanent verwijderd worden.

4.3
Als geregistreerd gebruiker op digendo is het niet toegestaan om meer dan één gebruikersaccount te hebben. Als gebruiker bent u er verantwoordelijk voor dat uw persoonlijke gegevens compleet en naar waarheid zijn ingevuld bij uw registratie.

4.4
De gebruiker is verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Het gebruik van het account en de data die daaruit voortkomt mag niet gedeeld worden met derde partijen.

4.5
De gebruiker dient digendo te informeren op het moment dat hij/zij erachter komt dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

5. Privacy, reclame per e-mail

Privacy, reclame per e-mail
5.1
De bescherming van de door leden ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor digendo. digendo zet zich in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees ons privacybeleid.

5.2
digendo verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) alleen als wij uw toestemming hebben of indien een wettelijke bepaling het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, toestaat.

5.3
digendo zal alleen gegevens ophalen, verwerken en gebruiken die essentieel zijn voor het gebruik en de werking van de websites/apps en de diensten die worden aangeboden. Voor het gebruik van de optie ‘digendo Booking’ gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van zijn/haar bankgegevens door digendo B.V., die deze gegevens aan de horecaboekingssites zal overdragen ten behoeve van de voltooiing van de horecareservering.

5.4
Als de gebruiker tijdens de registratie voor de Community of op een ander moment tijdens het gebruik van de diensten van digendo heeft toegestemd om informatie over digendo te ontvangen, dan zal de gebruiker periodieke productinformatie ontvangen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke mededeling of via e-mail. De toestemming om e-mails te ontvangen volgt na de bevestigingsmail van digendo. Door te klikken op de link in de e-mail, stemt u toe om nieuwsbrieven te ontvangen.

6. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Verantwoordelijkheid van de gebruiker
6.1
De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwerven van rechten voor de inhoud (tekst, foto’s, recensies, links, enz.) die ze uploaden naar digendo. Zij zorgen ervoor dat ze alle rechten hebben met betrekking tot de inhoud die zij publiceren op het digendo platform en daardoor geen inbreuk maken op rechten van derden.

6.2
De gebruiker is verantwoordelijk als hij/zij reglementen schendt en hij/zij begrijpt dat het verboden is om op digendo inhoud te publiceren die:

• • Reclame bevat • • Geen verband heeft met het beoordeelde item • • Irrelevante of opzettelijk incorrecte informatie bevat • • Immoreel, pornografisch of op andere wijze aanstootgevend is • • De rechten van derden schendt, in het bijzonder auteursrechten • • Op andere wijze de wetten die van toepassing zijn schendt of een criminele handeling weergeeft • • Virussen of andere computerprogramma´s bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer op een ongewenste manier kunnen aantasten • • Enquêtes of kettingbrieven bevat • • Het doel heeft om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden.

6.3
De gebruiker garandeert digendo dat hij/zij geen programma’s of functies gebruikt om geautomatiseerde paginaimpressies of inhoud op digendo te genereren.

6.4
In het geval van het schenden van algemene voorwaarden, heeft digendo het recht, zonder het opgeven van reden, om geen uitbetalingen te doen van verzamelde mijlen door het digendo Mijlenprogramma en gebruikers permanent uit te sluiten van het platform. De vervolging en handhaving van verdere eisen tot schadevergoedingen blijven ongeschonden.

7. Account blokkeren

Account blokkeren
7.1
digendo behoudt het recht om de toegang tot de account van een gebruiker te ontzeggen en hun registratie binnen een termijn van een week na ontvangst van relevante informatie over het ongepast gebruik op de website, te verwijderen. De gebruiker kan ook zijn eigen account opzeggen. Het recht op onmiddellijke beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

8. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
8.1
digendo en de gebruiker zijn beide niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op digendo geplaatst door gebruikers. Er wordt geen advies of informatie gegeven door digendo betreffende het selecteren van accommodaties..

8.2
Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service, zijn tussen de digendo gebruiker en de respectievelijke externe boekingssite. digendo treedt op geen enkel moment op als organisator. De algemene voorwaarden van de betreffende organisator zijn van toepassing, met name wat betreft het recht om te annuleren. De betaling, boeking, etc. gebeurt op de boekingssite in kwestie. U dient dan ook hen te contacteren indien er een probleem is. digendo is niet betrokken in dergelijke contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen de digendo gebruiker en de desbetreffende externe boekingssite.

8.3
digendo garandeert de juistheid van de inhoud, geüpload door boekingssites of door de leden van de Community, niet. digendo heeft geen invloed op deze informatie (met name afbeeldingen, beoordelingen, etc.). De publicatie van gebruikergegenereerde content op digendo, geeft niet de mening van digendo weer. digendo claimt deze inhoud niet als zijn eigen inhoud.

8.4
Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens van accommodaties, aanbieders en dergelijke zijn verkregen via boekingssites en de community en zijn daarom geen aanbevelingen of vertegenwoordiging van digendo. Voor technische redenen, geen van de prijsupdates die wij ontvangen van de boekingssites worden direct gedaan. digendo is niet aansprakelijk voor prijzen of beschikbaarheid en digendo neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf..

8.5
digendo is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. Bovendien is digendo alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen. digendo garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.

8.6
digendo maakt gebruik van diverse foto/beeld/media materiaal, wij hebben getracht iedere rechthebbende te traceren. Dit is helaas niet bij al het materiaal gelukt, bent u of kent u een recht hebbende geef dit dan door via info@digendo.com.

8.7
digendo maakt gebruik van stockphoto's/media van o.a. JeShoots, Freepik, Unsplash, Google, YouTube, Facebook.

9. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
9
De algemene voorwaarden die geldig waren tijdens de registratie, zijn van toepassing op het gebruik van digendo. Geregistreerde gebruikers zullen bij veranderingen op de hoogte gebracht worden per e-mail. Gebruikers kunnen ook de huidige algemene voorwaarden downloaden op hun computer en deze printen.

10. Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie

Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie
10
De wetten van het Nederlands recht zijn van toepassing. Plaats van jurisdictie is het adres van digendo in Nederland als beide partijen rechtspersonen zijn of als zodanig behandeld worden door de regels van de plaats van jurisdictie.