Privacy en disclaimer

Je gegevens zijn bij ons in goede handen. We gebruiken ze alleen om je beter van dienst te zijn.

 

Privacy en digendo

Onze visie op privacy
Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren:
Jij hebt er recht op dat wij je persoonlijke gegevens zorgvuldig beheren en dat de inhoud van je geplaatste gegevens, berichten en e-mails vertrouwelijk blijft.
Om dit vertrouwen te verdienen doen wij je privacybeloftes over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Privacy beloftes:
Bij vrijwel al onze bedrijfsactiviteiten spelen privacyaspecten een rol: als je een abonnement afsluit, als je een rekening betaalt, wanneer je persoons gegevens invoert of deelt, of als je contact hebt met onze klantenservice.
Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid wordt toegepast hebben we ons verplicht tot een privacy belofte. Bij deze privacy belofte rapporteren wij op regelmatige basis bij oneigenlijk gebruik van privacy schending aan het bestuur om zodoende de privacy van onze gebruikers en klanten te kunnen waarborgen.

Bedrijfsvoering en beleidskeuzes:
We streven ernaar om ons privacybeleid zo goed mogelijk toe te passen in onze bedrijfsvoering en de beleidskeuzes die we maken. De snelle technologische ontwikkelingen in onze branche en de invloed die deze ontwikkelingen hebben op de discussies over privacy vragen ook om heroverwegingen en aanpassingen.

Bij het stellen van onze prioriteiten proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en zorgen van onze gebruikers.

Vragen of opmerkingen?
Laat ons weten hoe wij onze informatie over privacy kunnen verbeteren.
Verwerking van gegevens
Intern gebruik van je gegevens:
Wij verwerken je gegevens alleen om ervoor te zorgen dat je onze producten en diensten kunt gebruiken met de kwaliteit en service die je van ons mag verwachten. Voor andere doeleinden word je geïnformeerd en kun je zelf kiezen of je dit wilt..

Persoonsgegevens

Privacy Statement
In het privacy statement staat:
• Wat persoonsgegevens eigenlijk zijn. • Welke persoonsgegevens wij gebruiken. • Wat we doen met jouw persoonsgegevens. • Wat we doen om je gegevens te beschermen. • Hoe je zelf veilig met je persoonsgegevens kunt omgaan. • Een toelichting op de rechten die jij als klant van digendo hebt wanneer het gaat om jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Als klant van onze website of gebruiker van het digendo systeem registreren wij een aantal van deze persoonsgegevens, zoals b.v. je naam, e-mailadres en telefoonnummer gegevens. Als je specifieke diensten van ons gebruikt, verwerken we bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je een allergie hebt. Registreert je jezelf voor onze nieuwsbrief of een account aanmaakt voor het reserveer systeem. De betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

Welke persoonsgegevens gebruiken we
Internetgegevens:
Wanneer je mail verstuurd of gebruik maakt van onze datadiensten, verwerkt ons netwerk deze gegevens om de systemen daarvoor te kunnen voeden. Deze gegevens heten verkeersgegevens. Verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld de site die je bezoekt, hoelang je op onze site's surft, welke tijden, bij welke klant je jezelf registreert of geserveerd hebt. Deze gegevens ontstaan door jouw manier van het gebruik van onze diensten of datagebruik in ons netwerk.

Locatiegegevens:
Locatiegegevens zijn de gegevens waarmee we de locatie van jouw surfgedrag kunnen vaststellen. Deze gegevens ontvangen we uit het netwerk. Dit gebeurt alleen als jij je hebt aangemeld voor een dienst die deze locatiegegevens nodig heeft.

Marketingactiviteiten

Marketing
Marketingactiviteiten:
Om je te adviseren over diensten en producten die jij al afneemt of die van waarde voor jou kunnen zijn, hebben we je persoonsgegevens nodig. Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij we je persoonsgegevens delen met derde partijen.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden
Delen met derden:
Wij leveren niet alle diensten zelf. Voor sommige diensten schakelen we leveranciers in. In sommige gevallen is het nodig dat wij de gegevens, die nodig zijn voor die specifieke dienst, delen met die leverancier. Wanneer digendo persoonlijke gegevens deelt met een van haar leveranciers, dan valt die leverancier onder de voorwaarden van digendo. Voor dat bedrijf gelden dan dezelfde privacy-eisen die wij aan onszelf stellen.

Wettelijke verplichting

Belastingdienst
Er is een wettelijke verplichting:
digendo streeft er naar om het keurmerk van de belastingdienst betreffende ons digendo systeem te mogen hanteren. Bij wet is het namelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een beperkte tijd te bewaren in het kader van opsporing. Het gaat daarbij om gegevens van o.a het reserveer systeem (wie heeft gereserveerd met wie en wanneer en voor hoeveel waarde er is gereserveerd). Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen, wordt deze informatie vernietigd. Voor reserveer gegevens voor de belastingdienst moeten wij deze 6 maanden bewaren. Voor sommige diensten zijn persoonsgegevens nodig..

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Uitsluiting aansprakelijkheid:
Hoewel de informatie op de website, mobiele site of in de app met uiterste zorg is samengesteld en digendo B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. digendo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website, mobiele site of app. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Bovenstaande is ook van toepassing op berichten die digendo B.V. plaatst op online kanalen zoals het digendo Instagram, Facebook en YouTube. Wij streven er naar om ook via deze kanalen altijd actuele, volledige een nauwkeurige informatie te delen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Derden

Informatie van derden
Informatie van derden:
digendo B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden zijn geplaatst op de website, mobiele site of in de app.

//]]>